Prikincident

Prik-, Snij-, Bijt- en Spat –incidenten zijn situaties met verhoogd risico op besmetting. Het is bij zo'n incident wenselijk dat op korte termijn het risico op besmetting objectief wordt vastgesteld door een deskundige zodat snel de benodigde maatregelen kunnen worden genomen.

Met een abonnement op Prikincident kan de werknemer bij een prikincident 7x24h via een directe telefoonlijn de Prikincident helpdesk bellen, waarop de Prikincident deskundige de getroffene geruststelt, het risico weegt en de te nemen maatregelen bepaalt en ingang zet.

Wat is een prikaccident?

Prikaccident is een verzamelnaam voor prik-, snij-, bijt-, spat- of krabongevallen, waarbij iemand in contact komt met het bloed of lichaamsvloeistof van een ander. In Nederland lopen 1 miljoen werknemers kans op besmetting met bijvoorbeeld hepatitis B, hepatitis C of HIV. Daarbij gaat het onder meer om artsen, verpleegkundigen, schoonmakers, gevangenbewaarders, plantsoenreinigers en agenten.

Behandeling in uw buurt

Blijkt behandeling nodig, dan regelt Prikincident de juiste behandeling voor de medewerker. Voor de medische behandeling na een prikincident organiseren wij de behandeling op een locatie in de buurt. Een afspraak bij de eigen huisarts behoort hierbij ook tot de mogelijkheden, onder de regie van Prikincident.

Registratie en analyse

Prikincident documenteert de casus en kan op basis hiervan op verzoek de voorgevallen Prikincidenten analyseren op trends en de organisatie adviseren hoe deze incidenten voorkomen kunnen worden.

Arbo wetgeving

Het beschermen van de werknemers tegen infectierisico’s is wettelijk verplicht. Het afsluiten van een abonnement bij Prikincident is humaan, draagt bij aan het positieve imago van de organisatie en is een pluspunt bij audits van het kwaliteitsysteem van de geabonneerde organisatie.

De voordelen

24 uur per dag, zeven dagen per week deskundige opvang bij prikaccidenten

Eén centraal meld- en adviespunt

Heldere richtlijnen en uniforme protocollen

Nazorg voor betrokken werknemer(s)